Ondersteuning

ITkeuze voorziet in een betrouwbaar, veilig en flexibel product, een aantal eigenschappen die nog wel eens haaks op elkaar staan.

Want zeg nu zelf: aan de ene kant voorziet ITkeuze in een product waarmee het mogelijk is om vanaf elke PC of laptop in te loggen maar aan de ander kant mag de veiligheid van uw bedrijfsgegevens niet in het geding komen.

Dit leidt nog weleens tot vragen en/of problemen.

Voor deze zaken is er de Helpdesk. 

De helpdesk werkt op basis van tickets die u automatisch krijgt toegekend op het moment dat u een vraag, opmerking of probleem meldt.
Het ticketnummer is tevens de referentie naar uw aangemelde vraag of probleem. Als professionele helpdesk zorgen wij voor een adequate afhandeling van uw openstaande tickets.