Faillissement ondersteuning

Faillissement Ondersteuning

Veiligstellen

Het veiligstellen, toegankelijk maken en de reconstructie van digitale data bij faillissementen.
Dat is in één regel uitgelegd wat wij voor u kunnen betekenen.

Bij een faillissement is het veiligstellen van de financiële gegevens een essentiële zaak.

De boekhouding is tegenwoordig elektronisch. Ook de facturen zijn vaak digitaal opgeslagen. Samen met de facturen die per e-mail zijn verzonden is daarmee ‘de administratie’ voor de curator ondoorzichtig geworden. ITkeuze stelt al deze data veilig en zorgt voor een eenduidige ontsluiting van deze data.

Wij slaan al deze data op en maken de data voor de curator toegangelijk vanaf ons datacenter. Zo kunt u vanaf meerdere plekken bij de data.

Om er voor te zorgen dat we niets missen kunnen we van elke server en werkplek een kopie maken, een virtuele omgeving.
Op deze manier kan later informatie of administratieve delen, waar in eerdere instantie niet aan gedacht is, alsnog beschikbaar gemaakt worden.

Wanneer wij alle data hebben veiliggesteld hoeft het pand en de hardware niet meer operationeel gehouden te worden. De hardware kan verkocht worden en eventuele loonkosten kunnen worden stop gezet.  

Toegang

De toegang van de door ons veiliggestelde data, verlenen wij vanaf ons datacenter. 
Er kan gekozen worden voor het beschikbaar stellen van de data vanaf uw kantoor of vanaf elke locatie.

De toegang wordt zo ingericht dat u vanaf één werkplek bij ons toegang heeft tot alle data.
ITkeuze verzamelt de e-mail, documenten en bestanden en kan dit doorzoekbaar voor u maken.

Advies en ondersteuning

Wij staan tevens klaar als het gaat om technische vraagstukken. Ook kunnen wij nagaan wanneer er door wie bepaalde acties zijn gedaan. Bijvoorbeeld het nagaan of een e-mail verstuurd is of dat er documenten verdwenen zijn.